Wyroby przez nas wytwarzane powstają z wysokiej jakości gliny, którą poddajemy obróbce dostosowanej do naszego sposobu produkcji. Kolejnym jej etapem jest przerób gotowej masy ceramicznej w prasie próżniowej nadającej naszym wyrobom pierwotny kształt, poddawanym następnie obróbce ręcznej. Taki sposób formowania oraz wypał w komorowych piecach węglowych w temperaturze 1040 stopni Celsjusza gwarantują wysoką jakość, odporność na ścieranie, mrozoodporność i nieprzesiąkliwość, a także niepowtarzalny wygląd. Wysoką jakość naszych produktów potwierdzają certyfikaty niemieckiego instytutu badawczego w Wismarze, który sprawuje ciągłą kontrolę wypełniania przez nie norm Unii Europejskiej.