Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne tworzymy z doskonałej jakości gliny, która nie zawiera w sobie szkodliwych składników. Wypalana w ogromnych temperaturach przybiera różne kształty i trwałą konsystencję, dzięki czemu wykorzystywana jest do różnych celów.

 

Oferujemy państwu najlepsze dachówki ceramiczne, wciąż niezwykle popularne przy renowacji zabytkowych oraz budowie nowych obiektów. Wieloletnie doświadczenie produkcyjne sprawia, że oferujemy szeroki wybór najwyższej jakości produktów, które zakupicie państwo w atrakcyjnych cenach. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie stworzyć lub odtworzyć każdy ceramiczny element budowli. Dachy wielopołaciowe wymagają zastosowania trójników, czwórników lub innych elementów łączących, które dopasujemy do konstrukcji dachu. Budynki zabytkowe w stylu gotyckim ozdobione są różnego rodzaju wieżyczkami (pinaklami), które jesteśmy w stanie wyprodukować. Elementy zdobiące wykonujemy ręcznie lub z zastosowaniem  prasy stemplowej odbijającej przy użyciu formy gipsowej w elemencie ceramicznym pożądanego kształtu. Produkujemy także ceramiczne dachówki typu marsylka, wszelkiego typu dachówki zakładkowe niedostępne u producentów masowych wyrobów ceramicznych.

Odporne i praktyczne

Chcąc stworzyć praktyczne i odporne na działanie niesprzyjających czynników wyroby ceramiczne sięgamy po odpowiedni surowiec. W bardzo dużym stopniu to od niego zależy powodzenie procesu wytwórczego. Dachówki składają się przede wszystkim z gliny wzbogaconej o składniki uszlachetniające, które zawierają również niewielką ilość margla. Proces ten polega na odpowiednim wyrobieniu masy, po czym dochodzi do formowania przedmiotów o preferowanych kształtach. Tak przygotowany materiał poddajemy suszeniu metodą przemysłową. Następnie wypalamy go w bardzo wysokiej temperaturze.

Proces barwienia

W wyniku takich działań uzyskujemy dachówkę naturalną o barwie zależnej od rodzaju wykorzystanego surowca oraz znajdujących się w nim związków żelaza. Istnieje także możliwość wcześniejszego poddania wyrobu ceramicznego procesowi barwienia. Wykorzystujemy do tego rozcieńczoną glinę z substancjami koloryzującymi. Działania takie prowadzą do powstania tzw. dachówki angobowanej, która może mieć niemal każdą barwę. Duże możliwości w tym zakresie daje metoda szkliwienia. Polega ona na pokrywaniu wypalonych już wyrobów ceramicznych warstwą barwiącej lub przezroczystej glazury. Następnie poddawana jest kolejnemu etapowi wypalania. W wyniku takiego zabiegu dochodzi do powstania dachówki glazurowanej. Z kolei wykorzystywanie cementu, piasku oraz wody prowadzi do powstawania dachówek cementowych.

Obróbka cieplna

W kolejnym etapie prowadzonych działań odpowiednio zagęszczoną mieszaninę z dodatkiem barwników poddajemy obróbce cieplnej w specjalnie do tego celu przygotowanych formach aluminiowych. Bardzo często powierzchnia wyrobów ceramicznych jest także pokrywana powłoką akrylową. Wpływa ona na podniesienie trwałości dachówek, a jednocześnie umożliwia uzyskanie jednolitego odcienia na całym jej obszarze.

Ostatnim etapem przygotowywania wyrobów ceramicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dachówek, jest ich malowanie. Proces ten przebiega kilkuetapowo, a to ze względu na dbałość o pełną precyzję pokrycia w każdym detalu. Dzięki temu, że pierwsza warstwa farby nakładana jest na mokro, dochodzi do bardzo mocnego związania substancji w niej zawartych z barwionym podłożem. Dzięki specjalnym technologiom możemy uzyskać bardzo szeroką gamę kolorystyczną. Możliwe jest także zróżnicowanie efektów, takich jak chociażby połysk lub mat.

Kształtki
Kształtki

wyroby ceramiczne, trójniki
Trójniki

Wieżyczka dachowa
Wieżyczka dachowa